Hipoterapia

Hipoterapia

Jest to metoda, która dzięki oddziałującym wielopłaszczyznowo właściwościom terapeutycznym konia pozwala na poprawę stanu zdrowia i funkcjonowania w różnych sferach.

Strefa Poznawcza:

 • Nabywanie i rozwijanie nowych umiejętności
 • Stymulacja uwagi, pamięci, myślenia, mowy
 • Poprawa percepcji wzrokowej i słuchowej

Strefa społeczna:

 • Nabywanie i rozwijanie kompetencji społecznych
 • Rozwijanie pozytywnych relacji społecznych
 • Aktywizacja psychospołeczna

Strefa fizyczna:

 • Torowanie prawidłowego wzorca chodu
 • Normalizacja napięcia mięśniowego
 • Poprawa koordynacyjnych zdolności motorycznych, głównie równowagi i poczucia rytmu
 • Podnoszenie ogólnej sprawności
 • Stymulacja i normalizacja czucia głębokiego i powierzchniowego
 • Poprawa orientacji w przestrzeni i schemacie własnego ciała

Strefa emocjonalno motywacyjna:

 • Zwiększenie poczucia własnej wartości
 • Zmniejszenie zaburzeń emocjonalnych
 • Wzrost motywacji i akceptacji procesu terapeutycznego