Terapia psychologiczna

Terapia psychologiczna

Głównym celem terapii psychologicznej jest poprawa funkcjonowania procesów poznawczych dziecka poprzez ćwiczenia
usprawniające spostrzeganie, uwagę, pamięć, komunikację oraz myślenie.
W celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych, edukacyjnych i terapeutycznych, rodzice dziecka będą włączani w proces terapeutyczny. Zgodnie z zaleceniami Orzeczenia o Potrzebie Kształcenia Specjalnego, dziecko będzie objęte terapią psychologiczną dostosowaną do indywidualnych potrzeb. Zajęcia będą wspierane elementami kinezjologii edukacyjnej rozwijającej psychomotorykę dziecka, a także zajęciami w małych grupach, których celem będzie nauka i doskonalenie umiejętności społecznych (TUS).