Dogoterapia

Dogoterapia

Jest to metoda wspomagająca podstawową rehabilitację. Przeznaczona jest dla dzieci o szczególnych potrzebach.
Adresatami są osoby z upośledzeniem umysłowym, autyzmem, Zespołem Downa, Zespołem Aspergera, Mózgowym Porażeniem Dziecięcym, niepełnosprawnością ruchową, ADHD, zaburzeniami zachowania. dukacja z psem rozwija strefę emocji. Zajęcia cykliczne pomagają w wyrobieniu empatii i ułatwiają nabycie umiejętności interpersonalnych, uczą odpowiedzialności.
Zajęcia odbywają się w przedszkolu w przeznaczonej do tych zajęć sali, prowadzone są przez certyfikowanego terapeutę oraz specjalnie wyszkolonego psa.

Zajęcia z udziałem Psa jako Terapeuty:

  • Wspomagają rozwój mowy
  • Uczą koncentracji
  • Prowadzą do wyciszenia zachowań lękowych
  • Wspierają wychowanie do poszanowania roślin i zwierząt
  • Wspierają dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie oraz swojego otoczenia